Lijm-lab is een initiatief van Marieke Hunze, beeldend kunstenaar, en Brenda Jonker, textielontwerper. Sinds 2002 maken Brenda en Marieke samen kunstprojecten voor scholen en buurten. Samen met een team van kunstenaars en ontwerpers.

 

Hoe het begon

In 2002 werkten we samen aan een eenmalig vakantieproject op een buitenschoolse opvang: het beschilderen van een schuurtje samen met de kinderen. Van meet af aan stond voor ons vast dat de ideeën van de kinderen leidend zouden zijn. We kozen eenvoudig materiaal, papier, schaar en plakband en spoorden de kinderen aan zo groot mogelijk te werken. Ze konden maken wat ze wilden. Samen kozen ze ervoor fantasiedieren te maken (de opvang was op een boerderij). Het enthousiasme van de kinderen en de prachtige ontwerpen die ze maakten smaakten naar meer. Voor dezelfde buitenschoolse opvang maakten we nog een vakantieproject: Het Levend Prentenboek- bestaand uit tableaux vivants waarvoor de kinderen zelf de enscenering en kostuums bedachten, met als toppunt een heks die in tweeën spleet. Toen hadden we de smaak pas goed te pakken. Lijm- kinderkunstprojecten was geboren. We waagden de sprong naar het onderwijs.

Van projecten voor scholen en buurten....

Sinds die tijd maakten we tientallen kleine en grote projecten op maat. Vaak met een speciale aanleiding zoals een jubileum of voor een kunstdag, kunstweek of projectmaand. Vaak met als einddoel een tentoonstelling. En soms was de uitkomst iets heel bijzonders zoals een locatietheaterstuk of dans. De meeste projecten maakten we met subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Ook de buurt wist ons steeds beter te vinden. We maakten tijdelijke of permanente kunstwerken voor stadsdeel, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties of een combinatie van die drie.

...naar een leerlijn voor scholen

In 2013 werd Lijm-kinderkunstprojecten een stichting: Lijm-lab. De naam hadden we al eerder aangepast. We maken nog steeds kunstprojecten voor scholen en buurten. De laatste jaren is er een kentering in de waardering voor cultuuronderwijs. In plaats van een jaarlijks project, maken scholen nu ruimte voor wekelijkse lessen. Er worden leerlijnen in verschillende disciplines ontwikkeld, waarin aan 21ste eeuwse vaardigheden moet worden gewerkt. Kinderen moeten leren zelfstandig, probleemoplossend en creatief te te werk gaan. Ze moeten kunnen reflecteren op hun werk en zich eigenaar voelen van hun leerproces. Eigenschappen en vaardigheden die onontbeerlijk zijn voor kunstenaars. Omdat we onze projecten atlijd hebben ontwikkeld met het idee dat kinderen net als kunstenaars te werk moeten kunnen gaan. sluit onze aanpak naadloos aan bij de SLO doelen voor 21ste eeuwse vaaridgheden. Die aanpak delen we graag met leerkrachten. Daarom geven we trainingen en coaching.

Lijm-lab leert van

Kennis staat nooit op zichzelf. In de afgelopen jaren hebben we ook flink rondgekeken, gelezen, cursussen en trainingen gevolgd. Zo hebben we geleerd dat de in Reggio Emilia ontwikkelde pedagogiek goed verwoordt hoe we over kinderen denken. In inspirerende gesprekken en samenwerkingen met collega’s van Toeval gezocht, Atelier in een Koffer, circus Blixem, Klank &Beeld, met Nienke Brokke en Ellen Bavinck, hebben we onze ideeën verder kunnen ontwikkelen, aanscherpen en verbeteren. En dat blijven we doen. Maar het meeste leren we van de kinderen.