Aanmelden voor 'Ontdekkingsreis'

    Lijm-lab kan deze activiteit gratis aanbieden met subsidie van de Gemeente Amsterdam. Met foto's en filmpjes van spelende kinderen laten we de gemeente zien dat het geld goed besteed wordt. Dat helpt ons om in de toekomst activiteiten te organiseren. Helpt u mee? Een kleine selectie foto's komt op onze website en in subsidie-aanvragen.