Home » Berichten » Voor de leerkracht: coaching

Voor de leerkracht: coaching

Wij trainen of coachen docenten: Projecttraining, Teamtraining en of Workshops procesgericht werken.

Teamtraining procesgericht werken
teamtraining lijm-lab
Teamtraining tekenen op muziek
Teamtraining voor het schoolproject Vreemde Vogels

Coaching/training voor leerkrachten

Elke training of coaching begint met een kennismakingsgesprek waarin we samen de wensen en mogelijkheden doornemen. Vervolgens maakt Lijm-lab een aanbod op maat.

Teamtraining:
Hoe laat je een bus vol mensen zwemmen?
Een inspirerende teamtraining over procesgericht werken met beeldende vorming. Door middel van praktische oefeningen maakt u kennis met de manier van werken van Lijm-lab.
Duur: in overleg. 1 uur of 2,5 uur

Studiedag procesgericht werken
‘Je moet gewoon beginnen en dan wordt het wat.’ (leerling groep 4)
Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op de ins en outs van een creatief proces. We geven een theoretisch kader, discussiëren over de leerdoelen en gaan praktisch aan de slag met de cyclus brainstorm-maken-reflecteren.
Duur: 1 of 2 dagdelen

Coaching on the job
‘Dit is heel ervaringsgericht, dat zet andere denkprocessen aan bij de kinderen.’ (Fennie, leerkracht groep 1-2)
Met de leerkracht bedenken we een lessenserie waarin het procesgericht werken centraal staat. We voeren de lessenserie samen uit, bekijken wat er goed gaat en waar de knelpunten zitten en passen de les-opzet aan tot een werkbare aanpak voor de leerkracht én klas.
Duur: traject in overleg en in combinatie met een teamtraining

Projecttraining
‘Ooo, bedoel je dát!’
Als Lijm-lab een compleet kunstproject verzorgt geven we een projecttraining voor het team. Hierin doorlopen we alle workshops die met de leerlingen worden gedaan en bespreken we met de leerkrachten hoe we de workshops optimaal kunnen inzettenEen training om elkaar te leren kennen, en kennis te maken met de aanpak van Lijm-lab.

Workshops technische kennis en vaardigheid van beeldende technieken en middelen:
‘Maar ik ben helemaal niet creatief!’
Wat nu als beeldend werken niet je fort is? Of als je graag iets bijleert op gebied van beeldende technieken? Lijm-lab verzorgt praktische workshops waarin u nieuwe kennis en vaardigheden opdoet, zodat u uw leerlingen beter kunt begeleiden. We besteden ook aandacht aan hoe u diverse technieken handig in de klas kunt uitvoeren.  Vaak ik het eenvoudiger dan het lijkt. Textiele technieken, teken-  en schildertechnieken, ruimtelijke technieken als kleien, solderen, timmeren. In overleg met de school/leerkrachten wordt per workshop een techniek behandeld.
Duur: 1 dagdeel of meer.

SLO doelen

kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

De werkwijze van Lijm-lab is gericht op expressie en communicatie. Het geeft kinderen en leerkrachten de mogelijkheid in te stappen op eigen niveau. Door de werkwijze differentieer je vanzelf.
In onze werkwijze geven we kinderen de gelegenheid om van elkaar te leren. Reflecteren op het eigen werk en dat van anderen is daarom een vast onderdeel.