Home » Uw project

Uw project

U zoekt een kunstproject voor uw school, uw buurt of voor een speciale gelegenheid. Een project waarin de deelnemers, leerlingen, buurtbewoners, bewoners van een instelling of zorgcentrum met beeldende middelen aan de slag gaan. Lijm-lab maakt projecten op maat. Daarom starten we met een kennismakingsgesprek waarin we uw vragen en wensen  bespreken.

licht en schaduw – schoolproject
sjabloondrukken – schoolproject
De grote schat van de Piet Hein- jubileumproject Piet Heinschool

een plan op maat

Na deze inventarisatie stellen we gezamenlijk een plan op, op basis van uw ambities, tijd, en budget. Tijdens de uitvoering van het project houden we met tussentijdse evaluaties de vinger aan de pols. Uit de evaluaties komt waardevolle informatie waarmee we het project zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.

een beeldende ontdekkingsreis

In onze werkwijze staat het creatieve onderzoek centraal. We maken een beeldende ontdekkingsreis waarbij de inbreng van alle deelnemers, kinderen of volwassenen, even waardevol is. We werken in onze workshops met de cyclus brainstorm-maken-reflectieWe zorgen voor de juiste materialen en geven de deelnemers tijd en ruimte voor hun ideeën. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat, kan dat gekoppeld zijn aan een gezamenlijk thema of onderwerp.

voor de buurt, een zorginstelling, een bijzondere gebeurtenis

Samen op een andere manier kijken naar een probleem. De verbinding zoeken en begrip kweken voor elkaars standpunten, en vooral het plezier ontdekken van het samen bouwen aan een tijdelijk of permanent kunstwerk. We maken gebruik van de kennis en vaardigheden van de deelnemers.
Zo maakten we met de bewoners van het Texelplein, Amsterdam een kinderkunstspeelplaats. En herdachten we de Waterlandse Vloed met de bewoners van de Vogelbuurt/ IJpleinbuurt, Amsterdam.

en voor scholen

We kunnen grote of kleine kunstprojecten van a tot z voor u organiseren. Bij een klein project kunt denken aan 1 of meer lessen om materiaal of thema te onderzoeken. Zoals een (serie) workshop(s) over schaduw. Een groot project is een project met een speciale aanleiding zoals een jubileum, een kunstdag, kunstweek of projectmaand waaraan de hele school deelneemt, een project waarin verschillende kunstdisciplines worden geïntegreerd.(chagallproject) Of een project waarin wordt toegewerkt naar een bijzondere presentatie, een tentoonstelling, een (locatie)theaterstuk, film, performance of blijvend kunstwerk.

Lijm-lab werkt samen met scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Naast het organiseren van projecten geven we ook trainingen in onze werkwijze aan individuele leerkrachten of aan schoolteams. Lees meer hierover op de pagina’s Lijm-lab voor de leerkracht en Lijm-lab in de klas.

In onze manier van werken komen een groot deel van de 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod, als ook de SLO-doelen voor beeldende vorming:
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

financiering

Voor kunstprojecten of maatschappelijke projecten kunt u een subsidieaanvraag doen bij verschillende fondsen.  We kunnen helpen bij het schrijven van een subsidieaanvraag.

Scholen kunnen een aanvraag doen in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is per regio anders geregeld.
Amsterdamse scholen kunnen een aanvraag doen voor een leerlijnlab bij MOCCA-expertisecentrum voor cultuureducatie.

Voor het VO: Lijm-lab is cultuurkaartacceptant.